در حال بارگذاری فایل ...
اپ خبرگزاری سمپادیادسترسی آسان‌تر

خبرگزاری سمپادیا

خبرگزاری سمپادیا
جایی که هر سمپادی می نویسد...
تصاویر
خبرگزاری سمپادیا کار سال ها تلاش بی وقفه دانش آموزان سمپادی است. این خبرگزاری به صورت مجله چاپ می شود.خبرگزاری سمپادیا بیشتر به جای خبرگزاری حالت نشریه دارد صاحب امتیاز خبرگزاری سایت سمپادیا هست. قابل توجه: نشریه با خبرگزاری فعالیت دارد و بســــــــــــــیار موفق هستند. با آرزو موفقیت برای ادامه کار نشریه ^_^
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرگزاری سمپادیا می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین